Gwiazdy

GwiazdyGwiazda to wielka kula gazowa, która wydziela ciepło i światło. Pytanie brzmi, skąd gwiazdy pochodzą? Co się z nimi dzieje, gdy już staną się wystarczająco stare?

Galaktyka zawiera chmury pyłów i gazów, a także gwiazdy. To właśnie w chmurach gazów i pyłów rodzą się gwiazdy. Kiedy duża ilość gazów (głównie wodoru) gromadzi się dzięki grawitacji, zaczynają one tworzyć chmurę, która z czasem zaczyna wirować. Atomy gazu zaczynają uderzać w siebie coraz to szybciej, w wyniku czego wytwarza się energia cieplna. Chmura staje się coraz to cieplejsza, aż w końcu jest już tak gorąca we wewnętrzu, że zachodzi tak zwana reakcja jądrowa. Chmura zaczyna świecić i od tej pory nazywana jest protogwiazdą. Protogwiazda stale wzrasta, a od momentu w którym przestaje rosnąć, nazywana jest gwiazdą ciągu głównego. Gdy znajdzie się na tym etapie życia, może świecić przez miliony lat, a nawet dłużej. To, jak długo będzie żyła, zależy od jej wielkości.

Średnie gwiazdy

W gwiazdach o średnim rozmiarze, po zużyciu przez reakcję jądrową całego paliwa, grawitacja przyciąga pozostały materiał bliżej siebie. Gwiazda zaczyna się kurczyć i może osiągnąć po czasie szerokość jedynie kilkuset kilometrów! Gwiazdę, która osiągnie ten etap nazywa się białym karłem i może ona pozostać w tym stanie przez długi czas. W końcu przestanie całkowicie produkować jakiekolwiek światło. Wtedy będzie nazywana czarnym karłem i pozostanie w tym stanie na zawsze.

Olbrzymie gwiazdy

W dużych gwiazdach reakcja jądrowa będzie przebiegać, dopóki będzie tworzyć się żelazo. Wewnątrz gwiazdy żelazo działa jak gąbka, czyli wchłania energię gwiazdy. W końcu energia ta zostanie uwolniona w wielkiej eksplozji zwanej supernową. Mała ilość materii, która wcześniej znajdowała się w centrum gwiazdy, może stać się gwiazdą neutronową albo czarną dziurą. Którym z tych obiektów się stanie zależy od oryginalnego rozmiaru gwiazdy. Gwiazdy, które są 1,5 do 4 razy większe od naszego Słońca zostaną gwiazdami neutronowymi, natomiast jeszcze większe gwiazdy zostaną czarnymi dziurami.

<<< Wszechświat
Wyrzutnia
Rakieta