Jowisz, czyli największa planeta

JowiszJowisz jest olbrzymią gazową planetą, której chmury każdego dnia mogą zmieniać kolory. Planetę tą tworzą głównie gazy takie jak hel i wodór. Jowisz oddaje dwa razy więcej ciepła niż otrzymuje go od Słońca. Przez dziewięć miesięcy w ciągu roku Jowisz bardzo jasno świeci na nocnym niebie. Wynika to z faktu, że znajduje się w tym czasie najbliżej naszej planety. W atmosferze Jowisza można zaobserwować ogromne obszary wirujących gazów. Największy z tych obszarów nazywamy Wielką Czerwoną Plamą. Naukowcy sądzą, iż jest to potężny sztorm, utrzymujący się na planecie od setek lat. W atmosferze tej planety można też dostrzec wielkie błyskawice. Sondy kosmiczne wykonały zdjęcia, które pokazują, że wokół Jowisza znajdują się cienkie pierścienie. Do początku 2012 roku wykryto 50 księżyców Jowisza, którym nadano już nazwy oraz kolejnych 16, które nie zostały oficjalnie potwierdzone i nazwane. Jeden z księżyców, o nazwie Io, wykazuje się aktywnością wulkaniczną. Obszary w pobliżu wulkanów na powierzchni Io osiągają niezwykle wysokie temperatury.

<<< Planety i planety karłowate
Wyrzutnia
Rakieta