Słońce

SłońceSłońce jest naszą najbliższą gwiazdą i razem z innymi gwiazdami, planetami i obiektami kosmicznymi znajduje się w galaktyce nazywanej Drogą Mleczną. Słońce to żółta karłowata gwiazda, co oznacza, że jest gwiazdą średniego rozmiaru i we wszechświecie są inne, mniejsze i większe gwiazdy od niej. Prawdopodobnie Słońce ma ponad 4 miliardy lat. Obraca się ono powoli wokół własnej osi, krążąc równocześnie wokół galaktyki.

Jądro, czyli centrum Słońca, jest bardzo gorące i zachodzi tam zjawisko nazywane fuzją jądrową. W wyniku tego procesu produkowana jest duża ilość energii, której część wędruje w przestrzeń kosmiczną, jako ciepło i światło. Dociera ona też na naszą planetę. Od Słońca wypływają również wiatry słoneczne, czyli strumienie gazowych cząstek.

Na powierzchni Słońca można zobaczyć burze. Nazywamy je plamami słonecznymi, bo wyglądają jak ciemne plamy na powierzchni Słońca. Na Słońcu może dochodzić też do wielkich eksplozji, nazywanych rozbłyskami słonecznymi, w czasie których dochodzi do wyrzucania szybko poruszających się cząstek z powierzchni Słońca. Takie cząstki mogą dotrzeć do atmosfery Ziemi, wtedy obserwujemy na niebie poświatę nazywaną zorzą polarną.

<<< Układ Słoneczny
Wyrzutnia
Rakieta